Tegnsprog

Troværdighed & respekt for individet


VDet er mennesker, vi skal hjælpe, behandle og støtte – og det er os som individer, kollegaer, medarbejdere og ledere, der skal få det hele til at lykkes.

Høj kvalitet & faglig fokus


Maya’s Tolkeservice er en landsdækkende kommunikations- og sprogvirksomhed med mange internationale samarbejdspartnere. Netop derfor kan du forvente høj faglig kvalitet ved alle vores tolke og tegnsprogstolke.

Over 78 tegnsprog


Generelt er tegnsprog ikke internationalt, bl.a. på grund af kulturforskelle. Der findes mange tegn der er forskellige på forskellige sprog.

Dynamisk opgaveløsning & fleksibilitet


Vi tilrettelægger processer og løsninger bedst muligt i henhold til vores kunders ønsker. Derfor kan du regne med, at vi holder det, vi lover. .

TEGNSPROGSTOLKNING


En tegnsprogtolk tolker mellem døve og hørende, så de kan kommunikere med hinanden. Vores tolke har kendskab til tegnsprogets grammatik, samt tolkeetik, sproglige minoriteter og ikke mindst døve, døvblevne og døvblindes kultur og livsvilkår. Vores tegnsprogtolke har erfaring fra både udfordrende samt afvekslende opgaver, og har derfor et bredt erfaringsgrundlag – også ud over deres uddannelse.  Vores tolke er derfor utroligt godt klædt på til at tolke i vidt forskellige situationer; alt lige fra fødsler og familiefester til mundtlige eksamener og politiafhøringer.


Vores tegnsprogstolke tolker så nøjagtigt og neutralt som muligt; og arbejder naturligvis under tavshedspligt.

Fakta om tegnsprogstolkning


•Tegnsprogstolke bruges af døve, døvblevne og svært hørehæmmede.


•Tolken tolker alt fra dansk tale til tegnsprog og omvendt fra tegnsprog til tale.

Tolken kan tilpasse sin tolkning til modtageren, så fx en hørehæmmet, der ikke kan tegnsprog til fulde men benytter sig af tegnstøttet kommunikation, får en tolkning, der matcher den ønskede kommunikationsform. Det kan fx være, at tolken i højere grad benytter sig af mundhånd-system (MHS) eller lægger sig tættere op ad den danske grammatik end ad tegnsprogsgrammatikken.


•Tegnsprogstolken tolker simultant, altså samtidig med den som taler, i modsætning til konsekutiv tolkning, hvor især fremmedsprogstolke venter, til en sætning er talt færdigt, før han eller hun oversætter til modtagersproget.Job og karriere


Maya's Tolkeservice søger altid engagerede, pålidelige og sprogligt kompetente tolke. Send os din ansøgning via nedenstående formular, med information om hvor du bor, hvilke sprog du tolker, dine kontaktinformationer samt evt. tidligere erfaring. Hvis du har gennemgået tolkekursus/uddannelse bedes du ligeledes indsende dokumentation for dette sammen med din ansøgning.


KONTAKTOPLYSNINGER


Addresse: Gudrunsvej 78, 3sal., 8220, Aarhus.

Telefon: +45 71992180

Email: mail@mayastolkeservice.com

ÅBNINGSTIDER


Mandag - Fredag: 7am - 16pm

Lørdag: 10am - 13pm

Søndag: 11am - 13pm

FØLG OS

© Copyright. All Rights Reserved.