Job og karriere

Job og karriere


Vi søger altid engagerede, pålidelige og sprogligt kompetente tolke.

Du skal evne at formidle kommunikation mellem parterne.

Du skal evne at udtrykke dig på et flydende talesprog.


Ansættelses-kriterier

Ansøgere til en stilling som tolk hos Maya's Tolkeservice skal bestå en mundtlig og skriftlig prøve i såvel dansk som modersmål/anvendt tolkesprog.


Der lægges desuden vægt på evne til at kommunikere, modenhed, erfaring samt tolkerelevant såvel som anden uddannelse.


Send os din ansøgning via nedenstående email, med information om hvor du bor, hvilke sprog du tolker, dine kontaktinformationer samt evt. tidligere erfaring. Hvis du har gennemgået tolkekursus/uddannelse bedes du ligeledes indsende dokumentation for dette sammen med din ansøgning.


BLIV GODKENDT TOLK HOS OS


Indsend CV & Ansøgning1


Jobsamtale + tolketest2


Bestå tolkekursus3


Godkendt tolk4

TOLKETESTEN

"Tolkene testes i forhold til vores unikke  kvalifikationskrav, i tolkefaglige kvalifikationer på

dansk og på tolkesprog, i tolketeknik og tolkeetik samt i fagterminologi inden for det sociale,

medicinske og juridiske område. Testen udføres ved at tolkene kommer igennem en simuleret

tolkesituation, hvor der vurderes om det ønskede sproglige kompetenceniveau opfyldes. Disse

simulerede tolkesituationer giver tolkene redskaber til at kunne tolke professionelt. Tolkenes

sproglige kompetencer sikres også ved, at de får udleveret skriftligt materiale på dansk som

skal oversættes korrekt til deres modersmål og/eller omvendt."

Michael Bo

Tolkeansvarlig/kursusleder

Job og karriere


Maya's Tolkeservice søger altid engagerede, pålidelige og sprogligt kompetente tolke. Send os din ansøgning via nedenstående formular, med information om hvor du bor, hvilke sprog du tolker, dine kontaktinformationer samt evt. tidligere erfaring. Hvis du har gennemgået tolkekursus/uddannelse bedes du ligeledes indsende dokumentation for dette sammen med din ansøgning.


KONTAKTOPLYSNINGER


Addresse: Gudrunsvej 78, 3sal., 8220, Aarhus.

Telefon: +45 71992180

Email: mail@mayastolkeservice.com

ÅBNINGSTIDER


Mandag - Fredag: 7am - 16pm

Lørdag: 10am - 13pm

Søndag: 11am - 13pm

FØLG OS

© Copyright. All Rights Reserved.